Jak uzyskać notatkę policyjną z kolizji?

Czym jest notatka policyjna z kolizji drogowej?

Notatka policyjna z kolizji drogowej to nic innego jak relacja całego zdarzenia. Sporządza ją przybyły na miejsce funkcjonariusz, zapisując najważniejsze informacje. Notatka zawiera między innymi:

  • dane uczestników zdarzenia;
  • miejsce i charakter stłuczki;
  • wszystkie informacje, które mogą okazać się znaczące w toku ustalenia strony winnej.
Kosztorys naprawy samochodu
Wycena wartości samochodu Warszawa wykonywana przez niezależnego Rzeczoznawcę samochodowego

Prawidłowo sporządzona notatka policyjna to bardzo ważny dokument. Okazuje się niezastąpiony szczególnie wtedy, gdy strona poszkodowana ubiega się o wyższe odszkodowanie za utracone mienie lub uszczerbek na zdrowiu.

Przez wiele lat notatki policyjne były sporządzane w wersji papierowej, jednak postępująca cyfryzacja dotknęła również wymiar sprawiedliwości. Obecnie policjanci tworzą relację z kolizji drogowej na nośnikach cyfrowych, co zabezpiecza ważne dane przed dostępem osób nieupoważnionych, ich modyfikacją lub utraceniem.

Czy notatka policyjna z kolizji jest dostępna publicznie?

Notatka policyjna nie jest dostępna dla każdego. Wynika to z faktu, iż funkcjonariusze policji występują na miejscu zdarzenia w charakterze pracowników administracyjnych. Zapisana cyfrowo relacja ma charakter dokumentu i zawiera szereg danych osobowych, które muszą być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.

Chociaż treść notatki ma charakter niejawny, uczestnicy zdarzenia mogą uzyskać do niej dostęp. W niektórych wypadkach, jak na przykład wymienione wcześniej ubieganie się o odszkodowanie, jest to niezwykle przydatne. Żeby otrzymać odpis policyjnej notatki z miejsca kolizji, trzeba złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o wydanie notatki policyjnej – co musisz wiedzieć?

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie lub starać się o zwiększenie kwoty przyznanego Ci świadczenia, z pewnością pomocne będzie uzyskanie notatki policyjnej z miejsca kolizji. Przeczytaj, kto może się o to ubiegać, jak prawidłowo wypełnić wniosek i w jakim terminie otrzymasz odpowiedź.

Kto może ubiegać się o wydanie odpisu notatki policyjnej?

Do notatki ma dostęp jedynie policja oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), ponieważ zawarte w niej dane osobowe uważane są za wrażliwe. Jednak wniosek o wydanie odpisu dokumentu może złożyć każdy z uczestników zdarzenia – zarówno sprawca (winny lub współwinny), jak i osoba poszkodowana. W wyjątkowych sytuacjach rolę wnioskodawcy może przejąć osoba upoważniona.

Co musi zawierać wniosek o notatkę policyjną?

Komenda Powiatowa Policji poprosi Cię o wpisanie stosownego wniosku. Choć jego wzór może być modyfikowany, niektóre punkty pozostają niezmienne. Jednym z najważniejszych jest uzasadnienie. Powinieneś otwarcie wskazać, dlaczego starasz się o wydanie notatki. Wszystkie istotne punkty, które muszą znaleźć się we wniosku o notatkę z miejsca zdarzenia, wymieniono poniżej.

  • Dane osobowe wnioskodawcy.
  • Dane komendy policji.
  • Cel wniosku, czyli uzasadnienie.
  • Wskazanie, o które zdarzenie drogowe chodzi.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty administracyjnej (jako załącznik do wniosku)
  • Data i podpis.

Uzyskanie kopii notatki nie jest bezpłatne. Jako wnioskodawca (uczestnik zdarzenia) musisz uiścić opłatę administracyjną w wysokości 17 zł. Jeśli o wydanie notatki stara się Twój pełnomocnik, konieczne będzie kolejne 17 zł, aby sporządzić ważne upoważnienie.

Jak długo czeka się na wydanie odpisu notatki policyjnej?

W teorii KPP ma 7 dni na ustosunkowanie się do prośby o wydanie notatki. W praktyce czas oczekiwania może być dłuższy ze względu na natłok pracy funkcjonariuszy lub inne czynności proceduralne. Niektórzy wnioskodawcy wysyłają dokument listem poleconym, aby mieć potwierdzenie, że korespondencja dotarła na konkretny komisariat.

Dlaczego warto wnioskować o notatkę policyjną?

Zaniżanie kwot wypłacanych przez ubezpieczycieli świadczeń to bardzo krzywdząca, ale częsta praktyka. Poszkodowani w kolizji drogowej mogą ubiegać się o wyższą kwotę odszkodowania niż ta zaproponowana w tzw. ugodzie. Jednak do rozpoczęcia i prowadzenia batalii prawnej z towarzystwem ubezpieczeniowym potrzeba notatki policyjnej.

Oprócz wspomnianego dokumentu nieocenioną pomocą jest ekspertyza pojazdu wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego. Profesjonalna ocena szkód oraz szczegółowo sporządzony kosztorys naprawy dostarczają poszkodowanemu argumentów w sporze z ubezpieczycielem.

Kosztorys naprawy samochodu przy zaniżonym odszkodowaniu

Pomoc Rzeczoznawcy przy zaniżonym odszkodowaniu

Jeśli chcesz ubiegać się o wyższe świadczenie, takie, które pokryje wszystkie szkody wyrządzone przez sprawcę zdarzenia, złóż wniosek o wydanie notatki policyjnej. Skontaktuj się też ze mną. Jako niezależny rzeczoznawca samochodowy, wykonam oględziny pojazdu i sporządzę oficjalną ekspertyzę, abyś mógł skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej.

Kosztorys naprawy samochodu online