Na czym polega rekonstrukcja zdarzeń drogowych?

Na czym polega rekonstrukcja zdarzeń drogowych i kiedy się ją przeprowadza?

Z roku na rok liczba kolizji i wypadków rośnie, między innymi dlatego, że drastycznie przybywa pojazdów. W przypadku konfrontacji z ubezpieczycielem lub organami ścigania niekiedy jedyną skuteczną linią obrony jest rekonstrukcja zdarzenia drogowego. Przeczytaj, aby dowiedzieć się, na czym ona polega, w jaki sposób niezależny rzeczoznawca ją przeprowadza i dlaczego jest tak istotna.

Rekonstrukcja zdarzen drogowych

Kto wykonuje rekonstrukcję zdarzenia drogowego?

Rekonstrukcję zdarzenia drogowego najczęściej wykonuje biegły sądowy. Przeprowadzenie takiej ekspertyzy można zlecić także rzeczoznawcy, który ma odpowiednie uprawnienia z zakresu ruchu drogowego. Odtworzenie przebiegu wydarzeń jest możliwe dzięki wykorzystaniu materiału dowodowego. Warto przy tym zaznaczyć, że im wyższa jakość i szczegółowość zgromadzonych dowodów, tym większa szansa, że rekonstrukcja okaże się wiarygodna.
Biegli sądowi i niezależni rzeczoznawcy przeprowadzają rekonstrukcję, opierając się na:
Zdjęciach i filmach sporządzonych na miejscu zdarzenia;
Szkicach, notatkach i protokołach stworzonych przez policję;
Zeznaniach poszkodowanych i świadków zdarzenia;
Fizycznych materiałach dowodowych;
Informacjach uzyskanych dzięki oględzinom miejsca wypadku i pojazdów biorących w nim udział;
Dokumentacji medycznej opisującej obrażenia uczestników zdarzenia.

Co wyjaśnia rekonstrukcja zdarzenia drogowego?

W swoim założeniu rekonstrukcja zdarzenia drogowego ma jak najwierniej odtworzyć warunki panujące w chwili wypadku lub kolizji. Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo i oparta na rzetelnym materiale dowodowym, ma duże znaczenie dla przewodu sądowego. W wielu sytuacjach pomaga jednoznacznie wskazać sprawcę zdarzenia drogowego, a co za tym idzie, umożliwia uzyskanie stosownego zadośćuczynienia dla poszkodowanych.

Symulacja zdarzenia z udziałem pieszego

W przypadku rekonstrukcji zdarzeń z udziałem pieszych ekspertyza koncentruje się na głównych parametrach wydarzenia. Chodzi między innymi o ustalenie pozycji pieszego i prędkości pojazdu w chwili potrącenia oraz miejsca upadku ciała. Te trzy informacje stanowią dość obszerne źródło wiedzy na temat okoliczności powstania niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Dodatkowe szczegóły biegły lub rzeczoznawca uzyska, analizując dokumentację dotyczącą pojazdu, który brał udział w wypadku lub kolizji.

Symulacja zderzenia bocznego pojazdów

Jednymi z najczęściej przeprowadzanych rekonstrukcji są sytuacje, w których doszło do zderzenia bocznego pojazdów w ruchu. Przebieg takich wypadków często jest bardzo złożony i może sprawiać biegłym sądowym oraz rzeczoznawcom spore problemy. Symulacja musi przecież uwzględniać zmiany prędkości i trajektorii pojazdów w czasie i po zderzeniu, a wiedza o tych procesach nadal jest słabo zdefiniowana. Bronią specjalistów pozostają stale rozwijane programy obliczeniowo-symulacyjne, a także przypadki opisane i przeanalizowane w literaturze fachowej.

Kiedy rekonstrukcja zdarzenia drogowego jest konieczna?

Rzetelna rekonstrukcja zdarzenia drogowego to często jedyny klucz do rozwiązania „zagadki”, jaką jest sprawstwo kolizji lub wypadku oraz nadrzędna przyczyna jego wystąpienia. Sądy sięgają po rekonstrukcję jako skuteczne narzędzie szczególnie w sprawach skomplikowanych, a więc takich, w których:
Żaden z uczestników wypadku nie przyznaje się do winy;
Nie ma (lub nie udało się ustalić) bezpośrednich świadków zdarzenia;
Ślady z miejsca wypadku nie pozwalają jednoznacznie wskazać, kto spowodował wypadek lub kolizję;
Pojazdy uczestniczące w zdarzeniu zostały przestawione przed przyjazdem policji.
Jeśli na podstawie podstawowego materiału dowodowego nie udało się bezspornie ustalić przebiegu zdarzenia, prokurator powołuje biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków. Biegły sądowy musi wnikliwie przeanalizować fakty, aby opisać najbardziej prawdopodobny przebieg wypadków i dokonać oceny zachowania jego uczestników. Sporządzona opinia wskazuje też, kto jego zdaniem jest winny spowodowania zdarzenia. Często więcej niż jeden uczestnik przyczynił się do powstania danej kolizji lub wypadku. Wydana przez biegłego opinia będzie włączona do akt sprawy i uznana za jeden z dowodów.
Niekiedy o przeprowadzenie rekonstrukcji zdarzenia drogowego wnioskują strony postępowania. Jest tak najczęściej wtedy, gdy strona poszkodowana chce dochodzić wyższego zadośćuczynienia, a sprawy nie da się rozwiązać na drodze ugodowej.

Niekorzystna decyzja biegłego – co dalej?

Może się zdarzyć, że biegły sądowy przeprowadzi rekonstrukcję zdarzenia drogowego, ale jego opinia okaże się dla Ciebie niekorzystna. Co wtedy, gdy zostało Ci przypisane sprawstwo lub znaczne przyczynienie się do wypadku? Pamiętaj, że opinia biegłego nie jest dowodem jedynym, ale raczej jednym z wielu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to opinia, czyli wersja najbardziej prawdopodobna z punktu widzenia biegłego. Nie musi być słuszna i nie zawsze jest pozbawiona błędów. Masz więc prawo się z nią nie zgodzić.

BIEGŁY SĄDOWY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

Pomoc niezależnego Rzeczoznawcy Samochodowego

Wiele osób korzysta z usług niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, który może przeprowadzić bezstronną rekonstrukcję zdarzenia drogowego. Jego pisemna ekspertyza może stanowić argument na Twoją korzyść i pomóc w uzyskaniu pomyślnego rozstrzygnięcia sporu w sądzie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o rekonstrukcjach zdarzeń drogowych, skontaktuj się ze mną jak najszybciej.

Dowiedz się więcej