Zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy

Zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy - Sąd Najwyższy staje po stronie poszkodowanych

Nie ulega wątpliwości, że prawo powinno chronić poszkodowanych. W przypadku sporu z ubezpieczycielem o wysokość odszkodowania, możesz zlecić ekspertyzę niezależnemu rzeczoznawcy. Kto zapłaci za tę usługę? Niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego podziela stanowisko Rzecznika Finansowego i jest niezwykle korzystne dla pokrzywdzonych.

Wycena wartości samochodu Warszawa wykonywana przez niezależnego Rzeczoznawcę samochodowego

Kiedy spór z ubezpieczycielem jest konieczny

W momencie powstania szkody na pojeździe pierwsze pytania, które możesz sobie zadawać, brzmią: Ile będzie kosztować naprawa? Jak wysokie powinno być odszkodowanie? Wbrew pozorom, wyznaczenie właściwej kwoty nie jest takie proste.

Jeśli nie dysponujesz specjalistyczną wiedzą z branży motoryzacyjnej lub nie masz doświadczenia w likwidacji szkód komunikacyjnych, samodzielne oszacowanie kosztów zreperowania auta jest praktycznie niewykonalne. Niestety, okoliczność tę wykorzystują również towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczyciel jest świadomy, że pokrzywdzeni nie wiedzą, ile wyniosą koszty przywrócenia auta do stanu pierwotnego. Z tego względu pierwsza proponowana wycena naprawy zwykle jest znacznie zaniżona. Co możesz zrobić, jeśli jesteś w takiej sytuacji? Nieocenioną pomocą jest ekspertyza, wykonana przez doświadczonego rzeczoznawcę samochodowego.

Czy ubezpieczyciel weźmie pod uwagę opinię rzeczoznawcy?

W toku dochodzenia odszkodowania, możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji rzeczoznawca samochodowy wystawi profesjonalny i szczegółowy kosztorys kosztów naprawy pojazdu. Dokument pomoże Ci w dochodzeniu swoich praw i formułowaniu roszczeń odszkodowawczych. Ubezpieczyciel powinien wziąć pod uwagę opinię sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę i ustosunkować się do niej. Jeśli ją lekceważy, możesz skierować sprawę do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania.

Takie działanie jest niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Przepisy stoją po stronie osób pokrzywdzonych i dają im prawo do ubiegania się o zwrot kosztów opinii biegłego z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wygrałeś sprawę – kto pokryje koszty opinii rzeczoznawcy?

Jeśli zleciłeś profesjonalnemu rzeczoznawcy wykonanie kosztorysu dla szkody komunikacyjnej na pojeździe i w ten sposób udowodniłeś swoje racje, możesz iść krok dalej. Zgodnie z polskim prawem, pokrzywdzeni mogą żądać od ubezpieczyciela zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie oszacowania. Taka refundacja przysługuje cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Doświadczenie pokazuje, że wymiar sprawiedliwości jednoznacznie staje po stronie pokrzywdzonych. Stanowisko to było wielokrotnie i wyraźnie wyrażane przez Sąd Najwyższy.

Przegrywający zwraca koszty wykonania ekspertyzy

Jako strona w sporze z ubezpieczającym, możesz ponieść koszty związane ze zleceniem biegłemu rzeczoznawcy, aby wykonał ekspertyzę uszkodzeń pojazdu. Sąd Najwyższy wyraża stanowisko, że przegrywający powinien zwrócić koszty wykonania takiego oszacowania. Potwierdza to wyrok z dnia 2 września 1975 w sprawie CR 505/75. W jego uzasadnieniu, skład sędziowski stwierdził:

„Dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego i poza zabezpieczeniem dowodów ekspertyza może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. W takim wypadku koszt ekspertyzy stanowi szkodę ulegającą naprawieniu (art. 361 k.c.)”

Niedawna uchwała przeciw zaniżonym odszkodowaniom

Niedawno SN podjął kolejne decyzje, które chronią prawa osób pokrzywdzonych i zabezpieczają je przed nieuczciwymi procedurami ze strony ubezpieczycieli. Na wniosek Rzecznika Finansowego, NS opublikował uzasadnienie uchwały z dnia 2 września 2019 (III CZP 99/18), gdy w składzie 7 sędziów uznał prawa cesjonariuszy do wnoszenia o pokrycie kosztów opinii rzeczoznawcy z OC sprawcy zdarzenia drogowego. Refundacja za ekspertyzę przysługuje, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia praw odszkodowawczych.

W skrócie oznacza to, że „kto się myli, ten musi zapłacić”. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Rzeczpospolitej z grudnia 2019 “Sąd Najwyższy o zasadach pokrywania kosztów usługi rzeczoznawcy”. To kolejne uszczelnienie systemu prawnego, które służy ochronie interesów obywateli. 

Co wyroki Sądu Najwyższego oznaczają dla Ciebie?

Dzięki temu, że sędziowie SN korzystnie definiują zakres pomocy dla osób, które dochodzą roszczeń, możesz bez obaw walczyć o wyższe odszkodowanie. Nie musisz zgadzać się na pierwszą otrzymaną od ubezpieczyciela propozycję. Zdecydowanie bezpieczniej jest zlecić wykonanie kosztorysu naprawy niezależnemu ekspertowi z irzeczoznawca.com. W ten sposób zyskujesz realne szanse na podwyższenie kwoty odszkodowania i możesz kompleksowo naprawić samochód, który brał udział w kolizji lub wypadku. Koszty usługi eksperta pokryje ubezpieczyciel, jeśli okaże się, że celowo zaniżył pierwszą proponowaną kwotę.

Zyskaj wyższe odszkodowanie dzięki rzeczoznawcy

Od czasu ogłoszenia przez Sąd Najwyższy uchwały z 2.09.2019, tysiące moich klientów wygrało spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jeśli potrzebujesz pomocy przy zaniżonym odszkodowaniu, skontaktuj się ze mną jak najszybciej. Chętnie pomogę złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji.